expertise

Vermogensplanning

Voor familiale opvolging van bedrijven, overdracht van vermogen, aanpassen / implementeren van structuren, schenkingen, …

Vermogensplanning behelst ontzettend veel meer dan een louter fiscaal gedreven overdracht van patrimonium. Vermogensplanning vertrekt vanuit een doordacht georganiseerd vermogen en belangt zowel privaat aangehouden beleggingsvermogens als bedrijfspatrimonium aan. Een bedrijfspatrimonium biedt slechts kansen op continuïteit als voorafgaand aan een overdracht heldere en afdwingbare afspraken worden gemaakt die de verhoudingen rond bestuur en aandeelhouderschap regelen. De erop volgende overdracht verdient bovendien steeds een juridisch en fiscaal kader dat aangepast is aan de individuele behoeften van overdrager én onderneming. Maatwerk dus, met aandacht voor fiscaliteit (inkomstenbelasting, registratierechten en successierechten), vennootschappenrecht en burgerlijk recht.

© 2020 Derycke & Vandenberghe Advocaten