publicaties

Henri Derycke

DERYCKE, H., De verlengde verdachte termijn van artikel 7 W.Succ. Toepassingsgebied ratione materiae ter zake van aandelen, TEP 2013, afl. 4, 54-72

DERYCKE, H., De verlengde verdachte termijn van artikel 7 W.Succ.: toepassingsgebied ratione materiae ter zake van aandelen, TEP 2012, afl. 5, 309-329

DERYCKE, H., De holding in het gunstregime van de artikelen 140bis W.Reg. en 60/1 W.Succ, TEP 2012, afl. 2-3, 178-225

DERYCKE, H., Ascendentenverdeling: fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, 233-237 – 2011

DERYCKE, H., Feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen: Successierechten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect na overlijden: Langstlevende, 15-22-2010

DERYCKE, H., Verzekering tegen politiek risico?, TEP 2010, afl. 2, 59-62

DERYCKE, H., WEYTENS, A., Recht van bewoning toegestaan door een patrimoniumvennootschap fiscaal bekeken. Een over het hoofd geziene planningsmethode?, TEP 2010, afl. 1, 21-35

DERYCKE, H., Ascendentenverdeling/Dubbele akte: fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Schenking, 243-245 – 2009

DERYCKE, H., De afschaffing van effecten aan toonder: enkele fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 89-95 – 2009

DERYCKE, H., De fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen - natuurlijke personen Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 313-318 – 2009

DERYCKE, H., De problematiek van de interne meerwaarden Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 319-323 - 2009

DERYCKE, H., Interne meerwaarden: standpunt van Rulingcommissie, rechtspraak en impact wetswijziging Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 325-334 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen uit een vennootschap: vennootschapsrechtelijke technieken: dividenden Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 337-340 – 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen uit een vennootshcap: vennootschapsrechtelijke technieken: inkoop van eigen aandelen - fiscale gevolgen Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 347-351 - 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen van een vennootschap: vennootschapsrechtelijke technieken: kapitaalvermindering- fiscale gevolgen Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 357-360 – 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen van een vennootschap: vennootschapsrechtelijke technieken - tantièmes Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 361-363 – 2009

DERYCKE, H., Uitkeringen uit een vennootschap: andere technieken Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 377-386 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., De notionele intrestaftrek Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 391-392 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., Optimalisatie van de notionele intrestaftrek Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 393-403 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., Beleggen in de vennootschap Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 405-410 - 2009

DERYCKE, H., COUCKE, P., Risico's i.v.m. notionele intrestaftrek Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met Effect bij Leven: Rechtspersoon, 411-417 - 2009

DERYCKE, H., De toepassing van artikel 9 W. Succ. op effecten: pleidooi voor fiscale hygiëne, TEP 2007, afl. 5, 487-502

DERYCKE, H., De afschaffing van effecten aan toonder: enkele fiscale aspecten, TEP 2006, afl. 3, 211-218.

DERYCKE, H., De aftrek voor risicokapitaal of de notionele intrestaftrek: een eerste analyse met bedenkingen op het vlak van estate planning, TEP 2006, afl. 1, 6-33.

DERYCKE, H., (Her)trouwen of samenwonen fiscale aspecten Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Huwelijk en Samenwoning, 17-19 - 2005

DERYCKE, H., Onderscheid tussen feitelijk samenwonen en wettelijk samenwonen: fiscale aspecten (successierechten) Bijdragen in boek - In: X., Vermogensplanning met effect bij leven: Huwelijk en Samenwoning, 135-144 – 2005

DERYCKE, H., Werknemersparticipatie Bijdragen in boek - In: X., Vechten om talent. Analyse van juridische actiemiddelen, 105-275 - 2002

DERYCKE, H., Liberaliteiten veronderstellen kosten, TFR 2000, 422-424 en http://tfrnet.larcier.be (25 juni 2000).

DERYCKE, H., 'Buitenlandse' aandelenopties en bedrijfsvoorheffing, Fiscoloog (I.) 1999, afl. 188, 1-3.

DERYCKE, H., Overdracht van een 'geheel van goederen'. Circulaire verduidelijkt nieuwigheden, Fisc.Act. 1999, afl. 32, 4-8

HAELTERMAN, A., DERYCKE, H., De voorafgaande fiscale akkoorden: procedure en praktijkervaringen, TRV 1995, 3-25.

© 2020 Derycke & Vandenberghe Advocaten