expertise

Procedure

Procedure in vennootschapsgeschillen, commerciële en fiscale geschillen.

Binnen de grenzen van zijn expertise biedt het kantoor vanzelfsprekend ook zijn diensten aan in het kader van gerechtelijke betwistingen. Steeds wordt bijzondere nadruk gelegd op het trachten bereiken van buitengerechtelijke minnelijke geschillenbeslechting. Bij niet bereiken van een akkoord worden in samenspraak met de cliënt gerechtelijke stappen genomen. Onze expertise betreft vennootschapsrechtelijke, contractuele (samenwerkings- of overnameovereenkomsten) en fiscale geschillen en betwistingen uit hoofde van nalatenschappen. Ook nationale en internationale arbitrage neemt een belangrijke plaats in binnen de geschillenbeslechting die het kantoor begeleidt.

© 2020 Derycke & Vandenberghe Advocaten