expertise

Overnames van bedrijven

Share en asset deals.

Een bedrijf mag dan al zijn bedoeld om duurzaam te zijn, het aandeelhouderschap ervan is dat vaak niet. Overdrachten van ondernemingen, ongeacht hun vorm (overdracht van aandelen dan wel van activa van de onderneming), zijn niet weg te denken uit het economisch leven. Overdrachten aan derden, verbonden ondernemingen of tussen familieleden in het kader van een vermogensplanning vergen telkens een andere juridische, fiscale en menselijke benadering. Het kantoor biedt op al deze domeinen gepaste bijstand.

© 2020 Derycke & Vandenberghe Advocaten