expertise

Fiscale advisering bij transacties

Het kantoor beschikt bij uitstek over fiscale expertise en stelt deze graag ter beschikking van het cliënteel en andere beroepsbeoefenaars. De dienstverlening omvat niet enkel adviesverlening en het geven van second opinions omtrent fiscale vraagstukken, maar strekt zich uit tot een integrale begeleiding van transacties binnen de overige expertisedomeinen van het kantoor met een voortdurende aandacht voor de fiscale impact ervan. Implementeren gaat hand in hand met anticiperen.

© 2020 Derycke & Vandenberghe Advocaten