publicaties

Wim Vandenberghe

VANDENBERGHE, W., De moeder-dochterfusie na de Fusie-Reparatiewet, TRV 1999, 53-81.

HUBIN, J., VANDENBERGHE, W., Boekhoudkundig-fiscale analyse van de ESOP-kost [Employee Stock Opties Plan] en de hedging-technieken, AFT 2001, deel 1: 16-40, deel 2: 220-247.

VANDENBERGHE, W., BEECKMAN, D., DE LEMBRE, E., DE WILDE, H., Van ontbinding tot fusie 2001. Vennootschapsrechtelijke, fiscale, sociale en boekhoudkundige aspecten

VANDENBERGHE, W., Inbreng van bedrijfstak of algemeenheid: het fiscaal wedervaren van de boekhoudkundige (dis)continuïteit, TFR 2002, 55-67 en http://tfrnet.larcier.be (19 februari 2002).

VANDENBERGHE, W., 'Partiële splitsing'. Waarom nog splitsen als men kan partieel splitsen? TFR 2002, 239-253 en http://tfrnet.larcier.be (12 april 2002).

VANDENBERGHE, W., Belastingkrediet op buitenlandse dividenden uit een EG-deelneming - bieden de Europese vrijheden een uitweg?, T.Fin.R. 2003, afl. 3, 477-497.

VANDENBERGHE, W., De roerende voorheffing op liquidatie- en inkoopboni. Bijdragen in boek - In: X., Hervorming van de Vennootschapsbelasting, 51-131 - 2003

VANDENBERGHE, W., Geen aangifte op datum van ontbinding, TFR 2003, afl. 238, 283-285 en http://tfrnet.larcier.be (21 april 2003).

VANDENBERGHE, W., Het algebraïsch concept van (vorige) beroepsverliezen en de invloed ervan op de vereiste van een bericht van wijziging, TFR 2004, afl. 261, 505-508 en http://tfrnet.larcier.be (12 juni 2004).

VANDENBERGHE, W., De 'meest begunstigde natie'-behandeling en het E.U.-Verdrag, Fiscoloog (I.) 2004, afl. 252, 1-2.

VANDENBERGHE, W., Winsterkenning: boekhoudkundige praktijk verdraagt zich niet met orthodox civielrechterlijke benadering, TFR 2004, afl. 264, 619-624 en http://tfrnet.larcier.be (13 juli 2004).

VANDENBERGHE, W., Fiscale amnestie: wie, wat, waar, wanneer en hoe?, Juristenkrant 2004, afl. 83, 8.

VANDENBERGHE, W., Fiscale knelpunten bij omvorming van eenmanszaak tot vennootschap. Bijdragen in boek - In: X., Fiscale Studies 2004, 163-286 – 2005

VANDENBERGHE, W., Het Arbitragehof over de belastingheffing op liquidatieboni. (Arbitragehof, arresten nrs 109/2004, 110/2004 en 111/2004, 23 juni 2004), AFT 2004, afl. 11, 12-33 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Vergoeding voor verlies op aandelen is belastbaar, Fisc.Act. 2005, afl. 11, 1-2 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Naar een interne markt zonder internationale juridische en economische dubbele belasting?, TFR 2005, afl. 278, 271-298 en http://tfrnet.larcier.be (13 april 2005)

VANDENBERGHE, W., [Europees recht] 'Meest begunstigde natie' - behandeling: over and out, Fiscoloog (I.) 2005, afl. 260, 4-8.

VANDENBERGHE, W., Afstand van schuldvordering onder beding van terugkeer naar betere toestand: geen aftrek, Fisc.Act. 2005, afl. 20, 5-7 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., De notionele intrestaftrek. Een denkbeeldige werkelijkheid. Reeks 'Bibliotheek Fiscaal Recht Larcier', nr. 6. Larcier, Gent, 2006, 113 p.

VANDENBERGHE, W., Impact van dividenduitkeringen op de notionele interestaftrek, Fisc.Act. 2006, afl. 8, 4-7 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Van ontbinding tot fusie. Fiscale aspecten 2007-2008 Kluwer, Mechelen, 2007, 849 p.

VANDENBERGHE, W., Vestiging van aanslag na fusie of splitsing. TFR 2007, afl. 318-319, 276-279 en http://tfrnet.larcier.be (17 april 2007) Gent 27 juni 2006, Fiscoloog 2007 (weergave SVC), afl. 1063, 11 en http://www.fiscoloog.be (1 juli 2008); TFR 2007, afl. 318-319, 272 en http://tfrnet.larcier.be (17 april 2007), noot VANDENBERGHE, W

VANDENBERGHE, W., Begripsverwarring rond aanschaffingswaarde bij een (gemeenrechtelijke) inbreng in natura, TFR 2007, afl. 328, 779-787 en http://tfrnet.larcier.be (9 november 2007)

VANDENBERGHE, W., Aftrek voor risicokapitaal – de lijdensweg van de fusie-inbrengmeerwaarden ten einde?, AFT 2008, afl. 4, 4-8 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., [Omzetting fusierichtlijn] Antimisbruikbepaling sluit voortaan beter aan bij richtlijn, Fisc.Act. 2008, afl. 22, 7-10 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Meerwaarden op aandelen. (Belgische) aanmerkelijk belang-heffing strijdig met Europese verdragsvrijheden, Fisc.Act. 2004, afl. 25, 3-6 en http://www.monkey.be (1 september 2008)

VANDENBERGHE, W., Liquidatieboni 2002: wat houdt de herleefde afwezigheid van aangifteplicht in?, Fisc.Act. 2008, afl. 33, 5-8 en http://www.monkey.be (3 oktober 2008)

VANDENBERGHE, W., De omzetting van de fusierichtlijn. Duiding bij een labyrint van bepalingen inzake inbrengen van een bedrijfstak of algemeenheid, fusies en splitsingen, AFT 2009, afl. 4, 4-57 en http://www.monkey.be (20 april 2009)

© 2012 Derycke & Vandenberghe Advocaten