expertise

Corporate governance

Aandeelhoudersovereenkomsten, statuten, werknemersparticipatie …

Een stabiel aandeelhouderschap, een goed georganiseerd bestuur en duidelijke, bindende afspraken over overdrachten van aandelen, zijn drijvende krachten achter een degelijke vermogensplanning, een correct geïmplementeerde private equity structuur en helpen betwistingen te voorkomen. Vaak ook worden binnen de onderneming professionele medewerkers betrokken in het kapitaal van de onderneming(sgroep) waarvoor ze actief zijn. Ook hier zijn goede afspraken het begin van een degelijke samenwerking. Onze juridische en fiscale bijstand helpt de betrokken partijen van bij de aanvang met kennis van zaken hun postie binnen het aandeelhouderschap en/of het bestuur van een vennootschap in te nemen en helpt mee een georganiseerde uittrede mogelijk te maken.

© 2020 Derycke & Vandenberghe Advocaten